Orientazioa

 

Arduradunak

El departamento de orientación está formado por: Pilar Barroso (orientadora y coordinadora), Nuria Balceló (consultora) y Edurne Bilbao (pedagoga terapéutica).

 

Koordinatzailearen funtzioak

• Realizar un Plan de Orientación y presentarlo al Equipo Directivo para su aprobación.

• Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión, y a las estructuras organizativas del Centro, en el ámbito de la orientación.

• Coordinar los aspectos generales de orientación desarrollada por los tutores.

• Asesorar y coordinar la planificación de actividades de orientación.

• Promover las acciones de innovación educativa destinadas a mejorar de la convivencia, los procesos de aprendizaje, la integración...

• Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos.

• Convocar y dirigir las reuniones del Seminario de Orientación.

• Colaborar con el profesorado en el diagnóstico de alumnos con dificultades de aprendizaje o de Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.).

• Gestionar la relación del Centro con los servicios de apoyo y orientación (instituciones...)  para la solicitud de recursos humanos y materiales para los alumnos diagnosticados y que están incluidos en las listas de N.E.E.

• Realizar la evaluación psicopedagógica individualizada de los alumnos y elaborar propuestas de intervención.

 

Sailaren funtzionamendua

Ikasleekiko eskuhartzea horrelaxe burutuko da:

1. Tutoreak edo, orokorrean, irakaslegoa ikaslegoaren beharrak antzeman eta neurtzen arduratuko dira.

2. Bere esperientziaz baliaturik, ikasleren batek arreta berezia behar duela nabaritzen badu, gurasoei jakinaraziko die.

3. Gurasoek horrela nahi izanez gero, irakasleak izango dira orientatzailearen laguntza eskatuko dutenak.

4. Orientatzaileak bere eskuhartze burutu ondoren (elkarrizketa pertsonala eta testak) irakasle eta gurasoei emaitzak jakinaraziko dizkie.

5. Orientatzaileak kasu berezietan soilik hitz egingo du gurasoekin ohizkoa den protokolo hau jarraitu gabe, baina beti hitzordua adostu ondoren.
 

Aniztasunarenganako arreta

Hezikuntza beharrizan anitzei erantzuna ematea da ikastetxeko zereginik garrantzitsuenetarikoa. Horretarako, hainbat neurri ezartzen ditugu:

► Kurrikulu Egokitzapenak, indartze-neurriak eta laguntza gelak.

► Hezkuntza-proiektu alternatiboak ezarri dira, adibidez HBSPI. Programa honen bidez, DBHko oinarrizko hezkuntza lantzen da arazoak dituzten ikasleek gutxiengo helburuak bete ditzaten.

 

 

Mesedetako Andra Mari Ikastetxea
Euzko Gudariak Etorbidea 1
48940 Leioa, Bizkaia
Tel. 944 639 906 Fax: 944 639 892

 

 

#mesedemozioa